Austatud tellija!

Meie töökoja professionaalsed töötajad, kasutatavad seadmed ja puhastusained kindlustavad teenuse parima võimaliku tulemuse. Rõivaste ja muude tekstiilesemete puhastusviisi valik toimub toote hooldustähistuses lubatud viisil, milleks võib olla:

  • keemiline puhastus, mis on toote töötlemine keemilise puhastuse masinas orgaanilise lahusti ja plekieemaldusvahenditega.
  • pesemine hooldustähistuses näidatud tingimustel.

Meie teenuste tellimisel palume tutvuda ja võtta teadmiseks järgmised töövõtulepingu tüüptingimused:

  1. Kui puhastusse antaval esemel puudub tootja antud hooldustähistus, ei saa töökoda üldjuhul võtta vastutust kvaliteetse tulemuse eest, mistõttu palume arvestada, et toote puhastamine toimub parimal võimalikul viisil, kuid arvestades punktis 3 sätestatuga.
  2. Nööbid, pandlad, tõmblukud ja liimitud või külgeõmmeldud kaunistusdetailid võivad sõltuvalt nende kvaliteedist ja kinnitusviisist puhastamise käigus kahjustuda või ära tulla.
  3. Kui eseme puhastamine või pesemine võib toodet kahjustada ebaõige hooldustähistuse või selle puudumise, esemel olevate varasemate defektide, eemaldamatute plekkide või mõnel muul põhjusel, siis informeeritakse sellest tellijat ja tellimus võetakse täitmiseks, kui tellija allkirjaga kinnitab, et on eeldatavast riskist aru saanud ja arvestab võimaliku kahjuga.
  4. Palume teie aja säästmiseks täidetud tellimuse kvaliteeti hinnata esimesel võimalusel ja teatada võimalikest puudustest kahe kuu jooksul arvates teenuse puudusest teadasaamisest. Kui leiate meie tööst tingitud puudusi, siis kõrvaldame need lühima võimaliku aja jooksul.
  5. Kui töökoja süül on toode kahjustatud ja kasutamiskõlbmatu, siis hüvitatakse tellijale toote väärtus vastavalt kokkuleppele tellijaga ja arvestades seejuures samalaadsete kasutatud toodete mõistlikku turuhinda.